Kinderatelier

Het Kinderatelier is een plek waar kinderen zich in een veilige omgeving, vrij en creatief kunnen ontplooien. We werken telkens met een onderwerp waar ieder kind op eigen wijze aan werkt. De kinderen worden individueel begeleid.

Halverwege de workshop is er een pauze waarin we wat eten en drinken. We werken met verschillende spelvormen zoals; eigenwijsjes, knuffelkaartjes en het innerchild. Alle workshops zijn toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen worden begeleid door een ervaren Beeldend -kunstenaar / docent en door enthousiaste vrijwilligers.

*Ouders kunnen een tegemoedkoming in de kosten aanvragen bij het jeugdcultuurfonds.